snoerenverkeer.nl

Opleiding

  • Universiteit van Utrecht: Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht
  • Nationale Verkeersacademie Tilburg (nu NHTV)
  • Aanvullende cursussen bij de Radbouwuniversiteit Nijmegen: Alcohol en Verkeer; Verkeersgedrag: de omgeving als beinvloedende factor
  • Omgevingspsychologisch onderzoek in stedelijke gebieden (Dienstencentrum voor toerisme en verkeer)
  • Bij de provincie Utrecht heeft Peter Snoeren een jaar durende interne managementopleiding gevolgd.