snoerenverkeer.nl

Overige ervaringen

  • Bestuurslid van de Stichting Kinderopvang Nieuwegein (1995).
  • Secretaris van de afdeling Nieuwegein van D66 (1996 – 2002 en vanaf 2006 - 2010).
  • Voorzitter van de bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Nieuwegein (1998 - 2004).
  • Als niet-raadslid namens D66 Nieuwegein lid van de raadscommissies Ruimtelijke Inrichting en Milieu (2002 – 2010) en Gebiedsgerichte Grote Ontwikkelingen (2006- 2010). Vanaf oktober 2010 gemeenteraadslid namens D66 Nieuwegein. Sinds augustus 2011 fractievoorzitter.
  • Lid van de examencommissie Verkeer en Beleid (CROW).
  • Secretaris van het bestuur regio Utrecht van D66, vanaf oktober 2011.
  • Lid van de werkveldadviescommissie HBO-opleiding Mobiliteit, Hogeschool Windesheim Almere