snoerenverkeer.nl

Korte geschiedenis

Snoeren Verkeersconsultant bestaat sinds 1998. Tot 2004 vonden de  werkzaamheden plaats naast een vaste baan bij respectievelijk het Interprovinciaal Overleg, het ROV-Utrecht en een adviesbureau. De eerste opdracht betrof de evaluatie van de alcoholcampagnes in de provincie Flevoland, in opdracht van de Dienst IJsselmeerplolders van Rijkswaterstaat. Daarna volgden veel opdrachten in verschillende soorten en maten.

 • verkeersveiligheidsaudits binnen en buiten de bebouwde kom,
 • onderzoek naar de mate waarin verkeersveligheid in verkiezingsprogramma's van lokale politieke partijen voorkomt,
 • een mobiele conferentie over verkeersveiligheid rondom scholen,
 • een onderzoek naar de berijdbaarheid van wegen voor langeren en zwaardere voertuigen,
 • de inrichting van gebiedsontsluitingswegen,
 • de vormgeving van een plein overeenkomstig shared space principes,
 • het actualiseren van cursussen verkeer en beleid
 • parkeerregulering incluisief exploitatie,
 • het opstellen van gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen,
 • opstellen en actualiseren van een checklist waarmee de Wereldbank de kwaliteit van de management-capaciteiten op het gebied van verkeersveiligheid van ontwikkelingslanden kan toetsen,
 • schrijven van verschillende artikelen