snoerenverkeer.nl

Tarieven

Snoeren Verkeersconsultant is een eenmanszaak. Er is weinig overhead. Om die reden zijn en blijven de tarieven zeer aantrekkelijk en dus concurrerend.
Prijzen hangen direct samen met de uitvoering van projecten. Het meest gangbaar is een vaste prijs voor de te leveren werkzaamheden. U weet dan van te voren precies waar u aan toe bent en wat u voor die prijs ontvangt.
In een aantal gevallen is het niet mogelijk aan te geven wat de omvang van de werkzaamheden precies zal zijn. In zo’n geval spreken we een maximumbedrag af. En alleen de werkelijk bestede tijd wordt in rekening gebracht. Op het moment dat 80 procent van het budget is bereikt, overleggen we over de resterende werkzaamheden.

In het geval van detachering wordt, afhankelijk van het aantal dagen per week (maximaal vier) en de periode, een korting gegeven, die kan oplopen tot maar liefst 15 procent.
In het geval van detachering maken de reiskosten en de reistijd (woon-werkverkeer) deel uit van het uurtarief. Andere reis- en verblijfkosten zijn niet opgenomen in het standaard uurtarief. Afhankelijk van het karakter van het project maken we hierover aparte afspraken.