snoerenverkeer.nl

Werkwijze

Het antwoord geven op een verkeerskundige vraag lijkt soms eenvoudig. Vaak genoeg is aan een dergelijk onderwerp al een hele historie vooraf gegaan. Kennis van de achtergronden van een vraag, vanuit welke omgeving komt juist dit probleem naar boven, biedt een goed perspectief om een juist antwoord te kunnen geven. Snoeren Verkeersconsultant gaat daarom altijd op zoek naar “het waarom” van de vraag. Dit leidt tot een effectieve en efficiënte werkwijze.
Dialoog vindt Snoeren Verkeersconsultant van groot belang. Iedere gesprekspartner heeft vanuit zijn perspectief gelijk en komt op voor zijn belangen. Respect voor dat standpunt en vanuit hier verder werken is een aanpak die Snoeren Verkeersconsultant voorstaat. Juist door dialoog tussen bestuurders, ambtenaren, belangenorganisaties en burgers kan daadwerkelijk beleid worden gemaakt en worden uitgevoerd.