snoerenverkeer.nl

Zekerheid

Snoeren Verkeersconsultant zorgt ook voor uw zekerheid. De Algemene voorwaarden zijn helder en duidelijk. Voor zover de Algemene voorwaarden niet voorzien geldt De Nieuwe Regeling 2011 (sites/18/188bb9fe2551486d88fa747ca52a39ee/attachments/File/De_Nieuweg_regeling_2011/De_Nieuwe_Regeling_DNR_2011.pdf ).


Algemene voorwaarden

  • reiskosten woon-werkverkeer maken deel uit van het standaarduurtarief
  • voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden geldt het standaard uurtarief
  • reiskosten, gemaakt vanwege de opdracht, worden in rekening gebracht à € 0,25 per kilometer
  • verblijfkosten worden egdeclareerd op basis van werkelijk gemaakte kosten
  • in het geval van detachering zorgt de opdrachtgever voor een adequate werkplek
  • bij detachering wordt iedere maand een overzicht van gewerkte uren overlegd
  • facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan


Als het noodzakelijk is zorgt Snoeren Verkeersconsultant voor een passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

In het geval van detachering overlegt Snoeren Verkeersconsultant een geldige VAR (Verklaring Arbeidsrelatie).

Snoeren Verkeersconsultant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30149691.

Het BTWnummer van Snoeren Verkeersconsultant is NL 1395 69 327 B01.