snoerenverkeer.nl

Zekerheid

Snoeren Verkeersconsultant zorgt ook voor uw zekerheid. De Algemene voorwaarden zijn helder en duidelijk. Voor zover de Algemene voorwaarden niet voorzien geldt De Nieuwe Regeling 2011 ( sites/18/188bb9fe2551486d88fa747ca52a39ee/attachments/File/De_Nieuweg_regeling_2011/De_Nieuwe_Regeling_DNR_2011.pdf ) .


Algemene voorwaarden

  • reiskosten woon-werkverkeer maken deel uit van het standaarduurtarief
  • voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden geldt het standaard uurtarief
  • reiskosten, gemaakt vanwege de opdracht, worden in rekening gebracht à € 0,25 per kilometer
  • verblijfkosten worden egdeclareerd op basis van werkelijk gemaakte kosten
  • in het geval van detachering zorgt de opdrachtgever voor een adequate werkplek
  • bij detachering wordt iedere maand een overzicht van gewerkte uren overlegd
  • facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan


Als het noodzakelijk is zorgt Snoeren Verkeersconsultant voor een passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering .

In het geval van detachering overlegt Snoeren Verkeersconsultant een geldige VAR (Verklaring Arbeidsrelatie).

Snoeren Verkeersconsultant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30149691 .

Het BTWnummer van Snoeren Verkeersconsultant is NL 1395 69 327 B01 .