snoerenverkeer.nl

Aalsmeer Aalsmeerderweg

De Aalsmeerderweg in Aalsmeer vormt een belangrijke verbinding met Amstelveen. Aan een zijde staan woningen en bedrijven bijna direct aan de weg. Aan de zuidkant zijn percelen wat verder weg gelegen. Hier ligt ook een in twee richtingen te berijden fietspad. Qua uitstraling is de Aalsmeerderweg een erftoegansgweg. In het AVVP is de weg gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. Deze functie moet behouden blijven.

De Aalsmeerderweg heeft een smalle rijbaan (5,80 m) Bromfietsers rijden op de hoofdrijbaan.

Er is een smalle rijbaan. Iedere woning en elk bedrijf heeft een eigen toerit tot de Aalsmeerderweg. De vormgeving van die inritten is divers. Sommigen zijn duidelijk herkenbaar als inrit; anderen lijken erg op de aansluiting van een zijweg, inclusief haaientanden die de voorrang benadrukken.
Bromfietsers rijden op de rijbaan. De Aalsmeerderweg maakt deel uit van een busroute, de bussen halteren op de rijbaan. Het karakter is divers.

Bussen halteren op de rijbaan. Het parkeerterrein van een groot tuincentrum heeft meerdere toegangen tot de rijbaan. Maar waar zijn ze?

De gemeente Aalsmeer heeft de keuze gemaakt de Aalsmeerderweg als gebiedsontsluitingsweg te handhaven binnen de beperkte beschikbare breedte. De vele erfaansluitngen moeten blijven en ook de bus moet op de rijbaan blijven halteren. Samen met Civilink heeft Snoeren Verkeersconslutant een basisprofiel ontworpen. Kern daarbij is dat de verblijfsactiviteiten dominant in het verkeersbeeld aanwezig zijn. Inrichtings- en vormgevingselementen die het verkeerskarakter onderstrepen zijn geminimaliseerd.

huidig profiel basisprofiel