snoerenverkeer.nl

Amstelveen Dorpsplein shared space

Een van de oudste delen van Amstelveen is het Oude Dorp. Door de vele bedrijvigheid en horeca is de parkeerdruk hoog. Geparkeerde auto's domineren het straatbeeld, vooral op het plein bij de Dorpskerk.
Samen met bewoners en ondernemers is een plan gemaakt waarbij het plein een meer open karakter krijgt. Daar horen minder geparkeerde auto's bij, zonder dat dit met borden, parkeermeters en handhaving geregeld moet worden. Met Annemieke Diekman, een landschapsarchitect uit Amsterdam is het plein ingericht volgens shared space principes: maak gebruikers van de ruimte bewust van elkaars aanwezigheid, zodat ze met elkaar rekening houden.

OUDE SITUATIE                                                    NIEUWE SITUATIE


De verhogingen zijn verdwenen en het grasveld rondom de kerk is verkleind, waardoor de bruikbaarheid van het plein met bijvoorbeeld Koninginnedag verbetert. Het open karakter biedt op termijn mogelijkheden voor terrasjes. Er kan geparkeerd worden, maar dat gebeurt vooral aan de randen van het plein. Zonder de auto's kun je het plein weer zien.