snoerenverkeer.nl

Boskoop oostelijke rondweg

De Oostelijke Rondweg moet straks het centrum van Boskoop ontlasten van vrachtverkeer. De nieuwe verbinding vormt de ontsluiitng van en naar de N207. Civilink ingenieursbureau en Snoeren Verkeersconsultant zijn gevraagd het nieuwe traject te toetsen op het verticaal en horizontaal alignement en de zichtlijnen.
De nieuwe rondweg kent een vaste profielbreedte van 6,50 meter. Er zijn twee inrichtingsvormen, een met en een zonder vrijliggend fietspad.De weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg. Ondanks dat kruispunten in erftoegansgwegen in beginsel gelijkwaardig zijn, heeft de gemeente Boskoop besloten een voorrangsregeling in te stellen. In drie van de haakse bochten in het nieuwe tracé is een aansluiting van een zijweg. Er is een standaardvormgeving voorgesteld die bijdraagt aan de zichtbaarheid van de kruispunten op wat grotere afstand.
Ook de haakse bocht zonder zijwegaansluiting krijgt een vergelijkbare vormgeving, zodat voor weggebruikers een consistente vormgeving ontstaat.Het kruispunt van het nieuwe tracé met de Middelburgseweg ligt op circa 5 meter hoogte. De hoogteverschillen maken dat verkeer aan de andere kant van het kruispunt niet zichtbaar is. Om die reden is voorgesteld om aan de oostzijde een bolgestrate middenas aan te brengen vanaf het begin van de topboog. Ter hoogte van het kruispunt met de Middelburgseweg verbreedt deze geleider zich.