snoerenverkeer.nl

Klantenonderzoek Riebeeck Galerij Hilversum

Snoeren Verkeersconsultant heeft samen met Het Verkeershuis uit Rotterdam in opdracht van Royal HaskoningDHV een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop klanten naar winkelcentrum Riebeeck Galerij in Hilversum komen. Er zijn drie aspecten onderzocht. Allereerst is nagegaan op welke wijze klanten naar het winkelcentrum komen. Met een enquête is een indicatie verkregen van de bezochte winkels en het bestedingsbedrag. Tot slot is het gebruik van de parkeerplaatsen in de directe omgeving van het winkelcentrum in beeld gebracht.Het onderzoek vormt een nulmeting om de effecten in beeld te kunnen brengen van de aanleg van een HOV-tunnel en de te wijzigen verkeers- en parkeersituatie bij het winkelcentrum. Op een donderdag en een zaterdag zijn de drie onderzoeken uitgevoerd van 8:00 uur ’s morgens tot 20:00 uur ’s avonds, de openingstijden van de supermarkt in het winkelcentrum. Daarbij zijn bij beide ingangen van het winkelcentrum om en om per kwartier het aantal klanten geteld. Bezoekers die gezamenlijk boodschappen kwamen doen, zijn als één klant aangemerkt. Ieder uur is een beperkt aantal klanten ondervraagd naar de bezochte winkels, het bestede bedrag en de postcode van hun herkomstadres.

Ieder half uur is het aantal geparkeerde voertuigen geteld in de directe omgeving  van het winkelcentrum.