snoerenverkeer.nl

Langere en zwaardere vrachtwagens

Twee transportbedrijven in de gemeente Soest willen met langere en zwaardere vrachtwagens gaan rijden (LZV). De aanvraag bij de Dienst Wegverkeer leidde tot een toets naar de geschiktheid van wegen om LZV's toe te laten. De gemeente Soest heeft Snoeren Verkeersconsultant gevraagd hierover te adviseren. De gemeente leverde voor alle kruispunten in en om het bedrijventerrein rijcurvetekeningen aan. Met deze gegevens, observatie ter plekke en een verkeersveiligheidsanalyse adviseerde Snoeren Verkeersconsultant om een beperkt aantal routes aan te wijzen. Daarbij worden de LZV's zo lang mogelijk over wegen geleid waar vrijliggende fietsvoorzieningen aanwezig zijn.

Mogelijke combinaties voor langere en zwaardere vrachtwagens
bron: Rijksdienst Wegverkeer