snoerenverkeer.nl

Rotterdam Lombardijen: gebruik parkeerplaatsen door P+R-reizigers

De parkeerdruk bij NS-station Rotterdam Lombardijen is groot. De gemeente Rotterdam wil weten in hoeverre deze parkeerdruk wordt veroorzaakt door P+R-reizigers. Samen met het Rotterdamse onderzoeksbureau Het Opiniehuis heeft Snoeren Verkeersconsultant onderzoek gedaan naar de herkomst en de bestemming van de parkeerders. Daarnaast is er ook een draagvlakonderzoek onder bewoners naar betaald parkeren uitgevoerd.Klachten van bewoners over de hoge parkeerdruk en veel meldingen over fout geparkeerde voertuigen leidde er bij de gemeente Rotterdam toe om in de omgeving van NS-station Lombardijen twee onderzoeken te laten uitvoeren. Een onderzoek diende duidelijkheid te verschaffen over de parkeerdruk in het gebied aan de westzijde van het station (Aesopusplaats en Aesopusviaduct). Het vermoeden bestond dat veel treinreizigers hier hun auto parkeren. Ook zouden veel werknemers van het Maasstadziekenhuis, dat aan de oostkant van de spoorlijn ligt, hier hun auto (gratis) parkeren. Het tweede onderzoek moest de mening peilen van bewoners over de invoering van betaald parkeren. Dit onderzoek is uitgevoerd in een groter gebied aan de westkant van het spoor (Homerusbuurt en Zenobuurt).

Onder de driehonderd ondervraagde huishoudens bleek opvallend weinig draagvlak voor betaald parkeren. Meer dan 80 procent was tegen. Men ervoer nauwelijks overlast van parkeerdruk en fout geparkeerde auto’s. Ook de kosten die invoering van betaald parkeren met zich mee zou brengen werd vaak als reden genoemd om tegen te zijn.

Een klein gebied vormde hierop en uitzondering: de bewoners aan de Aesopusplaats en de Aristotelesstraat. Ondanks dat te weinig huishoudens uit dit gebied aan de meningspeiling heeft meegedaan om representatief te zijn voor draagvlak voor betaald parkeren, werd hier de parkeerdruk als grootste probleem aangemerkt.

Tegen de verwachting in werd vooral parkeren door werknemers van het Maasstadziekenhuis als reden voor de hoge parkeerdruk vermeld. Dat de parkeerdruk hoog is wordt gestaafd door de parkeerdrukmeting. Overdag zijn nagenoeg alle parkeerplaatsen bezet en vaak door voertuigen die langer dan acht uur staan geparkeerd. Naast bewoners zijn dit P+R-reizigers (naar schatting circa 25%) en vooral werknemers van bedrijven en instellingen. Daarbij gaat het niet alleen om werknemers die aan de oostzijde van het station moeten zijn (onder andere het Maasstadziekenhuis). Er bestaat de indruk dat ook veel werknemers en bezoekers van het verzorgingshuis en het opleidingsinstituut aan de noordzijde van de Aesopusplaats hier hun auto parkeren.