snoerenverkeer.nl

Soest Kerkepad

De rechtbank gebood de gemeente Soest in 2010 een onderzoek te laten uitvoeren naar de verkeerssituatie bij de speelplek aan de Kerkpad ZZ. Bewoners maakten bezwaar tegen de realisatie van de speelplek vanwege de te verwachten verkeersaantrekkende werking en de daarmee gepaard gaande onveiligheid voor kinderen tot circa 11 jaar.
De Kerkpad ZZ, een oude historische verbinding is smal (3,5 meter) en kent geen trottoirs. Er komt vooral verblijfsverkeer.De woonpercelen liggen verstopt achter hagen. Juist bij het speelveldje is het meer open. Kinderen zijn goed zichtbaar. Het merendeel van de verkeersdeelnemers is ter plekke uitstekend bekend en houdt in de praktijk al rekening met onverwacht uit uitritten komend verkeer. De rijsnelheid ligt laag. Snelheidsremmende maatregelen bieden geen soelaas. Eventueel zou een slalomhekje aangebracht kunnen worden zodat kinderen niet pardoes van het speelveldje de straat op rennen.