snoerenverkeer.nl

Soest Nieuwerhoekplein

Het Nieuwerhoekplein in het noordoosten van de gemeente Soest is het eerste grote kruispunt wanneer je Soest binnenrijdt. Per dag passeren zo'n 20.000 voertuigen. Enkele honderden fietsers rijden dagelijks kriskras over het kruispunt. Het kruispunt is met verkeerslichten geregeld. De gemeente Soest wil het kruispunt meer het karakter van een plein geven door het kruispunt om te bouwen tot een rotonde. Snoeren Verkeersconsultant is gevraagd hierover advies uit te brengen.

Het Nieuwerhoekplein kent een complexe inrichting. Meerdere buslijnen maken gebruik van het Nieuwerhoekplein.

De kernvraag is welke kruispuntvormĀ het beste past bij het Nieuwerhoekplein. En is daarmee het Nieuwerhoekplein duurzaam veilig in te richten. Snoeren Verkeersconsultant adviseert om een ovonde aan te leggen, een ovaalvormige rotonde. Ook bij de te verwachten hogere intensiteiten kan de ovonde het verkeer verwerken. Vooral de snelheidsvermindering, die bereikt wordt door de forse uitbuiging voor verkeer dat Soest binnerijdt, zal effectief blijken. De overgang van buiten naar binnen de bebouwde kom wordt zo op een 'natuurlijke manier' benadrukt.
Snoeren Verkeersconsultant wijst de gemeente op twee blijvende aandachtspunten: de aansluiting van de garage annex tankstation direct op het plein en het feit dat fietsverkeerĀ 'tegen de richting in' linksaf slaat.