snoerenverkeer.nl

Soest Van Weedestraat

De Van Weedestraat in het noordoosten van de gemeente Soest is een winkelstraat met veel doorgaand verkeer. Er is een by-pass gemaakt, de Beek en Daalselaan. Die wordt relatief weinig gebruikt omdat verkeersdeelnemers het gevoel hebben om te rijden. Door invoering van eenrichtingsverkeer en een andere inrichting wil de gemeente het verblijfskarakter van het winkelgebied versterken. Aan Snoeren Verkeersconsultant is gevraagd het voorlopig ontwerp te toetsen op de duurzaam veilig principes.Snoeren Verkeersconsultant concludeert dat de keuzen op structuurniveau duidelijk en logisch zijn. Voor de Van Weedestraat ontbreekt echter een stedenbouwkundige visie voor de lange termijn. De vele achter- en binnenterreintjes bieden veel mogelijkheden om dit deel van Soest daadwerkelijk om te vormen tot een karaktervol verblijfsgebied. Van een straat waar je boodschappen kunt doen wordt het gebied dan een winkelstraat waar je kunt flaneren, op een terrasje zitten, etalages kijken. Kortom een straat waar het plezierig vertoeven is.

Voetgangers krijgen voorrang op zebrapaden. Er is veel ruimte om fietsen te stallen.
De gemeente Soest heeft er voor gekozen 'omgekeerd' te ontwerpen. Eerst aandacht voor voetgangers en fietsers. Daarna bepalen welke ruimte er voor rijdende en parkerende auto's resteert. Een uitdaging vormt daarbij dat veel winkels en horecagelegenheden via de Van Weedestraat bevoorraad moeten worden. Op strategische plekken zijn laad- en losplekken gewenst. Wel is aandacht noodzakelijk voor de combinatie met fietsverkeer.
Eenrichtingsverkeer is een uitstekende oplossing om doorgaand verkeer te laten rijden via de route die daarvoor is aangelegd: de Beek en Daalselaan.
Snoeren Verkeersconsultant adviseert om het kruispunt met de Beek en Daalselaan om te bouwen van een rotonde naar een 'normaal' kruispunt. Daarmee wordt uit de weginrichting voor iedereen duidelijk wat de doorgaande route is. De aansluiting van de Van Weedestraat krijgt dan de vorm van een inritconstructie, dat het ondergeschikte (verkeers)karakter benadrukt.
Het ontwerp van de gemeente Soest draagt bij aan het substantieel verbeteren van het verblijfskarakter. Vanuit Duurzaam Veilig zijn er meer dan voldoende veiligheidswaarborgen. Het ontwerp biedt potenties voor toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen.