snoerenverkeer.nl

Towards people oriented indicators for accessibility

Samen met een internationale werkgroep van experts heeft Snoeren Verkeersconsultant gewerkt aan de bijdrage voor het Share the Road project van UNEP (United Nations Environment Program). Het doel van het project is gericht om een set indicatoren te benoemen die het effect van infrastructurele maatregelen op de kwaliteit van de leefomgeving van mensen in sloppenwijken kunnen bepalen. Door toenemende welvaart in ontwikkelingslanden neemt het autogebruik bij een klein deel van de bevolking explosief toe. De gevolgen voor grote groepen inwoners op het gebied van verkeersveiligheid, barrièrewerking en kwaliteit van de leefomgeving zijn aanzienlijk.
Vanuit mobiliteitsgedrag en de mobiliteitsmarkbenadering is een set indicatoren ontwikkeld die verkeersveiligheid, bereikbaarheid, klimaat- en omgevingsaspecten zodanig koppelen dat effecten van infrastructuur vooraf zichtbaar worden.

Het rapport is te lezen via bijgaande link:
sites/18/188bb9fe2551486d88fa747ca52a39ee/attachments/File/Towards_people_oriented_indicators_for_accessibility.pdf