snoerenverkeer.nl

Turborotonde op de IJsselmondse knoop

Vanwege de uitbreiding van het bedrijventerrein in de oksel van de rijkswegen A15 en A16 is een aanpassing van het kruispunt de IJsselmondse knoop noodzakelijk. Er ligt een voorstel van de provincie Zuid-Holland om de doorstroming op dit punt te verbeteren door de aanleg van de grootste turborotonde van Nederland. Het Waterschap Hollandse Delta heeft Snoeren Verkeersconsultant gevraagd het ontwerp te beoordelen op begrijpelijkheid en verkeers-veiligheid.De IJsselmondse Knoop vormt via de Verbindingsweg de ontsluiting naar dit nieuwe bedrijventerrein Nieuw Reijerswaard. Naast de Verbindingsweg sluiten nog vier andere wegen op het kruispunt, waaronder twee rechtstreeks van snelweg A15.

De vraag is of een turboplein met vijf aansluitingen nog begrijpelijk is voor de gebruikers en daardoor dus veilig berijdbaar. Turborotonden komen sporadisch voor in Nederland en een met vijf aansluitingen bestaat nog helemaal niet.

Op basis van literatuuronderzoek heeft Snoeren Verkeersconsultant een second opinion gegeven. Er zijn twee toonaangevende publicaties verschenen over turborotonden. TNO heeft een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het Doenkaplein op het kruispunt van de provinciale wegen N209 en N471 in Zuid-Holland. Daarnaast is gebruik gemaakt van het promotieonderzoek van Fortuin uit januari 2013 over de veiligheid en beleving van turborotonden.

Beide rapporten bieden inzicht in de randvoorwaarden waaraan turbopleinen moeten voldoen. Snoeren Verkeersconsultant is van mening dat het ontwerp voor het turboplein op de IJsselmondse Knoop op een aantal essentiƫle punten niet aan deze randvoorwaarden voldoet. Het gaat daarbij om het verloop in de breedte van de rijstroken en het groter worden van de boogstraal naarmate een grotere afstand op het plein wordt afgelegd. De problematiek van een goede en tijdige bewegwijzering in combinatie met de aanwezige hoogteverschillen versterken de complexiteit. Daarbij komt ook nog dat de meest moeilijke en complexe verkeersbewegingen (linksafslaand en rechtdoorgaand) het meeste voorkomen. En het is vooral groot en zwaar vrachtverkeer dat deze verkeersbewegingen moet maken.