snoerenverkeer.nl

Verkeersveiligheid tussen Abidjan (Ivoorkust) en Lagos (Nigeria)

Vanaf maart 2013 werkt Snoeren Verkeersconsultant samen met Delin Consult uit Accra (Ghana) aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de autoverbinding tussen Abidjan (Ivoorkust) en Lagos (Nigeria). Op deze bijna 1.000 kilometer lange route die ook nog door Ghana, Togo en Benin voert gebeuren iedere dag zes verkeersongevallen, waarvan drie met dodelijke afloop. De vijf landen beogen met het verminderen van het aantal ongevallen de verkeersveiligheid op deze slagader te verbeteren, de doorstroming te bevorderen en daardoor een impuls te geven aan hun onderlinge handelsrelatie, waardoor er ook een bijdrage geleverd wordt aan het bestrijden van de armoede.

Tijdens het vrijdagmiddagspitsuur krioelen honderden auto's, motoren en straatverkopers over hetzelfde stukje hoofdweg. Door de stalletjes langs de kant van de weg en de reusachtige billboards valt het waarschuwingsbord voor de rotonde helemaal weg.
1                                                               2
  1. Vrijdagmiddagspitsuur op de Independence Avenue, vlakbij de Nederlandse ambassade in Accra. Van ritsen hebben de meeste chauffeurs nog nooit gehoord. Het is een georganiseerde chaos waarbij ieder zijn eigen plekje heeft. Motoren rijden in het midden en delen die ruimte met de veelvuldig aanwezige hawkers (straatverkopers). Auto's rijden in twee en soms drie stromen naast elkaar .
  2. Accra is vergeven van immense billboards. Langs de drukkere routes zijn ook veel stalletjes langs de weg te vinden die met parasols en schreeuwerige plakkaten hun waren aanprijzen. Het verkeersbord dat de nadering van de rotonde aankondigt zou je bijna over het hoofd zien.

Het project omvat een aantal deelvragen. Het belangrijkste onderdeel is wel het in beeld brengen van de onveiligheid op de hele route. Het gaat daarbij om zowel onveilige plekken als om gevaarlijk gedrag. Voor beiden moeten ook aanbevelingen worden gedaan. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden in snel te realiseren maatregelen, het oplossen van black spots en in aanbevelingen die een meer preventief karakter hebben.

Een tweede onderdeel van de studie legt het accent op de wijze waarop de verschillende organisaties zoals politie, wegbeheerders en verkeersveiligheidsorganisaties samen werken om het aantal ongevallen te verminderen. Daarbij ligt de nadruk vooral op efficiency en effectiviteit.


Het derde onderdeel van de studie is een onderzoek naar locaties op het Ghanese deel van de route voor de ontwikkelingen van grote verzorgingsplaatsen. Hierbij speelt vooral de gedachte dat na twee uur rijden gerust moet worden en dat vrachtwagenchauffeurs op een veilige plaats moeten kunnen overnachten. Ook stimulering van de lokale economie en het terugdringen van armoede vormen doelstellingen voor dit projectonderdeel.


3                                                               4


3. Vlak na een scherpe bocht raakte het de chauffeur van deze Nigeriaanse Volvo hoogstwaarschijnlijk de macht over het stuur kwijt. Dit              wrak ligt al enkele maanden langs de kant van de weg.

4. Als aan het einde van de helling je vrachtwagen het niet meer doet, zet je hem gewoon weg om te repareren. De chauffeur ligt onder               de wagen.5                                                                6

5. Waren horen langs de kant van de weg uitgestald te worden. Dat moet potentiële klanten stimuleren tot aankopen. Zelfs als het om                 lijkkisten gaat.
6. Er worden veel personenauto's uit West-Europa geimporteerd. Ook vrachtauto's krijgen hier een tweede leven, alhoewel het                             Nederlandse warenhuis zich hiervan wellicht niet bewust is.7                                                                8

7. Het openbaar vervoer in Ghana wordt vooral gedomineerd door trotros, kleine private busdiensten. Als zo'n trotro stopt op een druk                 kruispunt rennen de hawkers er op af om hun producten te verkopen, vooral drinken en eten voor de passagiers.
8. Voorrangsregels zijn er wel, maar in Ghana geldt vooral het recht van de sterkste en van de chauffeeur met het meste lef om door te                rijden. De kleine rode auto heeft er minstens 5 minuten over gedaan om het kruispunt te passeren.9                                                                10

9. Naast de vele taxi's zijn er in Ghana ook de zogenoemde Okada's, lichte motorfietsen waarmee ook taxidiensten worden uitgevoerd.                Deze uit Nigeria overgewaaide vervoersdiensten zijn vooral in de grotere steden in trek omdat ze tussen de verkeerstromen door rijden.            Ondanks de boetes voor zowel bestuurders als passagiers rijden deze verboden taxi's overal.
10. Als je in Togo en Benin een beetje geld gespaard hebt koop je een motorbike. Ze zwermen als vliegen door het verkeer, zoals in                     Nederland vaak de fietsers. De meeste verkeersregels zijn er dan ook om genegeerd te worden.
11                                                              12

11. De veiligheidscampagnes richten zich net als in Nederland op gevaarlijk gedrag. Vergelijkbare borden tref je regelmatig langs de kant               van de weg aan. Soms zelf aangereden.
12. Dat waarcshuwingsborden niet voor iedereen gelden bewijst deze buschauffeur uit Benin, die met zo'n vaartje van 90 km per uur op                 een enkelbaansweg een vrachtauto inhaalt.13                                                              14

13. Ik heb mijn wagen volgeladen.
14. En er is altijd baas boven baas.