snoerenverkeer.nl

Civilink ingenieursbureau

Civilink  is een bureau dat zich richt op de technische voorbereiding en directievoering van civieltechnische projecten. Samen met Snoeren Verkeersc onsultant is bijvoorbeeld een verkeerskundig ontwerp gemaakt voor de weg Leenderbos in Hoofddorp (zie projecten). Snoeren Verkeersconsultant zorgt voor de verkeerskundige onderbouwing en het basisontwerp; Civilink werkt het ontwerp uit tot op besteksniveau.
Snoeren Verkeersconsultant schakelt Civilink ook in voor het maken van tekeningen en het opstellen van een kostenberekening.
Link:
www.civilink.nl