snoerenverkeer.nl

Het Verkeershuis

Snoeren Verkeersconsultant en Het Verkeershuis werken al een tijdje nauw samen als het gaat om het inwinnen en presenteren van verkeersgegevens. Of het nu gaat om het aandeel doorgaand verkeer op een route te weten te komen of de verkeersbewegingen van fietsers op een kruispunt, de expertise van Snoeren Verkeersconsultant en Het Verkeershuis vormen gezamenlijk een uitstekende tender. Het Verkeershuis zorgt voor de data-inwinning, Snoeren Verkeersconsultant vertaalt deze gegevens naar een antwoord op de de verkeerskundige vraag.
Link: www.verkeershuis.nl


Fietsbewegingen op kruispunt

Aandeel doorgaand verkeer